Společenská odpovědnost

Jako každá úspěšná firma cítíme svou morální odpovědnost vůči společnosti. Proto se snažíme pomoci těm méně šťastným mezi námi a podpořit mladé lidi. Naše aktivity v tomto směru se nesoustředí pouze v České republice, ale v rámci programů adopcí na dálku také za jejími hranicemi v daleké Africe.

 

Pomoc postiženým dětem

V rámci naší snahy pomoci těm, kteří neměli v životě štěstí, podporujeme sportovní klubKapři z Jindřichova Hradce. Ten se, v rámci své činnosti, snaží handicapovaným dětem pomoci nejen naplnit volný čas, ale také rozpohybovat své tělo v prostředí, které je pro to vhodnější než suchá země. Většinu členů klubu tvoří děti po dětské mozkové obrně, celkově jsou vítáni všichni od 5 do 37 let s tělesným handicapem vrozeným, získaným nebo po úrazu – mezi členy najdete paraplegiky, nevidomé a osoby trpící roztroušenou sklerózou nebo svalovou dystrofií.

Ve spolupráci vyškoleného odborného instruktora a množství dobrovolníků ze střední zdravotní školy a gymnázia v Jindřichově Hradci probíhá výuka plavání a rehabilitace klientů klubu jednou nebo dvakrát týdně. Vedle pravidelných hodin plavání klub organizuje plavecké závody tělesně postižených sportovců Vajgarský KAPR a letní pobytový tábor, vedle organizace vlastního závodu se také účastní mnoha dalších, ať již regionálních jako je Jihlavský Ježek nebo celorepublikového mistrovství.

 

Adopce na dálku

Protože ne každý má to privilegium, aby se narodil ve vyspělé zemi jako je Česká republika nebo její sousedé, rozhodli jsme se v AV dental podpořit děti v Zambii v jejich studiích, která jsme my občané ČR měli bezplatná a kompletní. Skrze Arcediecézní charitu Praha jsme se stali sponzory dvou studentů – jedním je Anna, nadaná patnáctiletá dívka ze základní školy Mukonchi. Ráda nám píše o své škole a posílá krásné obrázky. Druhým studentem je Baron ze základní školy Mpanshya. Jeho ambicí je stát se zdravotním pomocníkem a ve škole ho baví matematika a přírodověda. Letos studuje devátou třídu a tak ho v létě budou čekat státní zkoušky, podle kterých se rozhodne o jeho dalším směřování.

Zahraniční program Charity je zaměřen na zajištění studia zapojených žáků. Školní docházka je rozdělena na první stupeň (1. - 7. třída), druhý stupeň (8. a 9. třída), 10. - 12. ročník, kde si děti vybírají svou specializaci jako u našeho středoškolského vzdělání a celý blok je zakončen státní zkouškou (obdoba maturity). Po 12. ročníku mohou děti nastoupit na dvouletou nástavbu, která je připraví buď na výkon konkrétního povolání (učitel, zdravotník…) nebo na studium na univerzitě. Program katolické Charity se snaží najít s dětmi cestu vzdělání, která nejvíce vyhovuje jejich talentům a schopnostem. Studijně úspěšným žákům pomáhá směřovat k univerzitě, ty méně akademicky nadané naopak k řemeslům.

 

Naše služby

Objednávejte se nyní na telefonních číslech:

  • +420 774 414 908
  • +420 244 402 376

Zeptejte se na cokoliv v naší internetové poradně