Stomatologie

Záchovná stomatologie

Zubní kaz

Zubní kaz je jedním z nejčastějších lidských onemocnění. Příčinou jeho vzniku není dědičnost, ale nedostatečná ústní hygiena. Množící se bakterie v ústní dutině ulpívají na povrchu zubů v podobě filmu, zubního povlaku. Produktem těchto bakterií jsou kyseliny, které působí ztrátu minerálů zubní skloviny a zuboviny (vrstva tvrdých zubních tkání pod sklovinou) a postupně vytváří dutinu.

Kaz nacházející se v oblasti zuboviny může, ale NEMUSÍ BOLET! Pokud není včas léčen, přechází v zánět zubní dřeně, ve které se nachází nervy. Zánět může být chronický nebo akutní.

Akutní zánět dřeně („zánět nervu“) se projevuje urputnou bolestí. Zánět zubní dřeně, ať už je chronický nebo akutní, vyžaduje vyčištění a zaplnění kořenových kanálků a nezřídka i potřebu nahradit kazem destruované tkáně laboratorně zhotovenou korunkou.

Ošetření takto postiženého zubu je časově a finančně dosti náročné. Proto je potřeba v co největší míře dbát na prevenci.

kazivé léze před ošetřením   po sanaci kompozitním materiálemkazivé léze před ošetřením                                                             po sanaci kompozitním materiálem

Výplně

Zubní kaz svým působením vytváří v zubu dutinu. Ošetření kazu spočívá v šetrném odstranění všech kazivých hmot. Před „zaplombováním“ je potřeba se přesvědčit tzv. kariesdetektorem (barevná tekutina ozřejmující i drobné okrsky kazu) zda v dutině již žádná infikovaná hmota není.

Moderní stomatologie nabízí řadu kvalitních a estetických výplňových materiálů. V naší ordinaci používáme nejnovější italský kompozitní materiál Enamel Plus HRi Dr. Lorenza Vaniniho a nadstandardní amalgám, který neuvolňuje rtuť.

rozsáhlé kazy pod starými výplněmi   sendvičové výplně po sanaci rozsáhlé kazy pod starými výplněmi                                              sendvičové výplně po sanaci

Endodoncie

Endodoncie je obor zabývající se postižením kořenového systému zubů. Včas neošetřený zubní kaz se dostane do dřeňové dutiny a způsobí akutní nebo chronický zánět dřeně zubu. Akutní zánět způsobuje výraznou a špatně tišitelnou bolest.

Hluboké kazy zasahující do dřeně bolet nemusí, hovoříme o chronickém zánětu, na jehož přítomnost usuzujeme z nevelkých občasných bolestí a hlavně z rtg snímku. Zánět dřeně se léčí odstraněním obsahu dřeňové dutiny a kořenového kanálku a jejich důkladným mechanickým a chemickým vyčištěním. Následuje hermetické uzavření kořenového kanálku. Vše se děje v lokální anestezii, aby byl zajištěn maximální komfort pacienta. Pokud není léčen zánět dřeně, dochází k odumření tkáně uvnitř kořenového systému, ke vzniku nekrózy.

Terapie v této fázi je obdobná výše uvedené, spočívá v řádném vyčištění a zaplnění kanálků. Záleží ovšem na době, která uplynula od odumření dřeně nervu. Nekrotická hmota totiž působí infekčně a může být zdrojem komplikací v budoucnu – tvorba granulomů - lidově váčků.

V akutním případě přichází pacient s otokem a bolestí. Někdy je takovýto zub dokonce nutno extrahovat. Záleží na typu zubu, velikosti zánětu, celkovému zdravotnímu stavu pacienta atp.

Kofferdam

Kofferdam je pružná blána, kterou používáme při zhotovování výplní a endodontickém ošetřování zubů. Zajišťuje izolované, suché a čisté pracovní pole, které je v moderní stomatologii bezpodmínečně nutné. Lékař díky němu může kvalitněji a přesněji pracovat a pacientovi zajišťuje vyšší komfort při ošetření.

Operační mikroskop

Práce pod operačním mikroskopem poskytuje maximální zvětšení. Umožňuje mít naprostou kontrolu při provádění jednoduchých i složitých výkonů. Díky němu dokážeme detekovat i sebemenší kazy, preparace kavit je přesná a výplně dokážeme vymodelovat do nejmenších detailů.

Umožňuje nám dokonalý přehled o vnitřní struktuře zubů při endodontickém ošetření. Lze s ním ošetřit i komplikovaný kořenový systém, který by bez zvětšovací technologie mohl být neošetřitlný a zub indikován k extrakci. Operační mikroskop rovněž umožňuje velmi detailně zkontrolovat přesnost broušení na protetickou práci a kvalitu otisku.

pohled do mikroskopu při 16x zvětšení
pohled do mikroskopu při 16x zvětšení

BeeFill

Moderní přístroj umožňující dokonale hermeticky uzavřít vyčištěné a vydezinfikované kořenové kanálky. Jedná se o definitivní, trojrozměrné zaplnění kořenového systému, zabraňující bakteriální kontaminaci z dutiny ústní. Pomocí tohoto přístroje vpravujeme do kanálku tekutou gutaperču, můžeme tak neprosto přesně a trojrozměrně kopírovat jeho tvar.

Naše služby

Objednávejte se nyní na telefonních číslech:

  • +420 774 414 908
  • +420 244 402 376

Zeptejte se na cokoliv v naší internetové poradně